Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr

Grupp B

Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket

Bestämmelserna i 47 § gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller kristallvatten.

Cancerframkallande ämnenCAS-nr1
p-Aminoazobensen60-09-3
Auramin (4,4'-imidokarbonyl-bis(N,N-dimetylanilin))492-80-8

Bensalklorid
98-87-3
Bensotriklorid98-07-7
ß-Butyrolakton3068-88-0
4,4'-Diamino-3,3'-diklor-difenylmetan (MOCA, metylenbis(o-kloranilin))101-14-4
2,4-Diamino-1-metoxibensen (2,4-Diaminoanisol)615-05-4
2,4-Diaminotoluen95-80-7
Dianisidin (3,3'-dimetoxibenzidin)119-90-4
Diazometan334-88-3
1,2-Dibrometan (etyldibromid)106-93-4
1,2:3,4-Diepoxibutan1464-53-5
Dietylsulfat64-67-5
3,3'-Diklorbenzidin91-94-1
2,2'-Diklordietyleter 111-44-4
2,2'-Diklorodietylsulfid (senapsgas)505-60-2
3,3'-Dimetylbenzidin (o-Tolidin)119-93-7
1,1-Dimetylhydrazin57-14-7
1,2-Dimetylhydrazin 540-73-8 
Dimetylsulfat77-78-1
Etylenimin (aziridin)151-56-4
Etylmetansulfonat (EMS)62-50-0
Fenyl-ß-naftylamin135-88-6
Hydrazin302-01-2
4,4'-Metylendianilin (MDA, 4,4'-diaminodifenylmetan)101-77-9
Metylmetansulfonat (MMS)66-27-3
Monometylhydrazin60-34-4
α-Naftylamin134-32-7
N-Nitrosodimetylamin (N,N-dimetylnitrosamin)62-75-9
1,3-Propansulton1120-71-4
ß-Propiolakton57-57-8
1,2-Propylenimin75-55-8
Tioacetamid62-55-5
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat126-72-7
Uretan (etylkarbamat)51-79-6

Sensibiliserande ämnen

CAS-nr
2,4-Diaminotoluen
95-80-7
3,3´-diklorbenzidin91-94-1
S-[2-(Dimetylamino)etyl]-pseudotioureadihydroklorid (PBA 1)16111-27-6
Hexahydroftalsyraanhydrid285-42-7
 13149-00-3 
 14166-21-3 
Metylhexahydroftalsyraanhydrid225550-51-0
 19438-60-9 
 48122-14-1 
 57110-29-9
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid226590-20-5
 11070-44-3 
 34090-76-1 
 1694-82-2 
 3425-89-6 
 5333-84-6 
 42498-58-8
Tetrahydroftalsyraanhydrid285-43-8
 935-79-5
Tetraklorftalsyraanhydrid2117-08-8

Reproduktionsstörande ämnen

CAS-nr
Etylenglykolmonometyleter 3) (2-Metoxietanol)109-86-4
Etylenglykolmonometyleteracetat 3) (2-Metoxietylacetat)110-49-6
Etylentiourea 96-45-7


1) CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service. 

2) Som riktvärde gäller att värdet 0,005 mg/m för den sammanlagda exponeringen för syraanhydrider under 15 minuter via inandning inte bör överskridas.

3) Som riktvärde gäller att värdet 0,1 ppm för exponeringen via inandning som tidsvägt dagsmedelvärde inte bör överskridas. Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.

Temasida

Temasida: Hygieniska gränsvärden för damm, rök, dimma, gas, ånga
Hygieniska gränsvärden 
- för damm, rök, dimma, gas, ånga. Ett hygieniskt gränsvärde anger högsta godtagbara halt av luftförorening i inandningsluften.

Läs mer

© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]