• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Blanketter

Arbetsmiljöverket behandlar er ansökan med en handläggningstid av 2-3 veckor. Är ansökan ofullständig kan det ta ännu längre tid.

För att kunna spara våra blanketter måste man minst ha Adobe Reader version 8.0. Du kan ladda ner det från högerspalten.

Allvarliga olyckor och tillbud ska endast anmälas av arbetsgivaren

Allvarliga olyckor och tillbud ska, så snabbt som möjligt, anmälas till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljölagen, 3. kap. 3 a §.

Nu finns en ny webbplats där man kan anmäla allvarliga olyckor, tillbud och arbetsskador på ett ställe. Den som gör anmälan behöver inte fundera över vilken lagstiftning anmälan sker. Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har gemensamt tagit fram webbplatsen:
www.anmalarbetsskada.se


Arbetstid


pdfLitenEndastText Dygnsvila/förbud mot nattarbete - Ansökan om avvikelse (PDF för utskrift)

Behöver man tillstånd för extra övertid?

Gäller det minderåriga arbetstagare, gå till blanketten för minderåriga nedan. 


Asbest

Till asbestblanketterna


Bygg

pdfLitenEndastText Förhandsanmälan av byggarbetsplats
PDF Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning


Innesluten användning av GMM


pdfLitenEndastText Blankett F-AVFALL
pdfLitenEndastText Blankett F-verksamhet
pdfLitenEndastText Blankett L-anvandning 
pdfLitenEndastText Blankett L-verksamhet
pdfLitenEndastText Blankett Uppdatering
Här hittar du blanketterna som worddokument 


Kontakta oss

Webbformulär


Medicinska kontroller i arbetslivet

PDF Se blanketter
Se AFS 2005:6 - Medicinska kontroller i arbetet


Minderåriga

Till blanketter för minderåriga


Mobilt krossverk

Information och anmälan


Olyckor och tillbud - intern utredning

Information och blankett


Provning med gas (SWEDAC)

PDF Ansökan om tillstånd
pdfLitenEndastText Bilaga A
pdfLitenEndastText Bilaga B
pdfLitenEndastText Bilaga C
pdfLitenEndastText Bilaga D
pdfLitenEndastText Bilaga E


Skyddsombud

Skyddsombuds begäran om föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen, s.k. 6, 6a-anmälan
Skyddsombuds begäran om föreläggande eller förbud enligt arbetstidslagen, s.k. 19a-anmälan


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Exempel på blankett för riskbedömning (RTF-dokument)
Information om systematiskt arbetsmiljöarbete (Temasida)


Yrkeshygieniska mätningar

Redovisning av mätningar


Arbetsskador och allvarliga tillbud

Anmäl arbetsskador och allvarliga tillbud här
Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans formulär för anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada.

anmalarbetsskada.se

Arbetsmiljöplan - Handledning

AMP guiden - www.ampguiden.net
Byggbranschen har tagit fram en egen handledning - AMP-guiden - för hur man tar fram en arbetsmiljöplan.

www.ampguiden.net

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här

Word-filer

Vissa blanketter är i RTF- eller Word-format. Har du inte Microsoft Word installerat på din dator, ladda hem Microsoft Word Viewer kostnadsfritt.

Word Viewer