• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Diarieförda ärenden

Vad är ett diarium?

Alla myndigheter är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Inom Arbetsmiljöverket har vi ett så kallat ärendediarium. Det innebär att alla handlingar som tillhör ett och samma ärende registreras under samma diarienummer. Merparten av Arbetsmiljöverkets ärenden diarieförs.

Hur kan jag ta del av Arbetsmiljöverkets diarium?

Kontakta arbetsmiljoverket@av.se om du vill ta del av Arbetsmiljöverkets diarium eller allmänna handlingar. Via arbetsmiljoverket@av.se kan du även beställa listan med föregående veckas diarieförda ärenden.