• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 1996:07 - Utförande av personlig skyddsutrustning

AFS

Se PDF

Beställ

Med denna föreskrift samt genom konsumentlagstiftningen införs EU-produktdirektivet om personlig skyddsutrustning, inkl. ändringsdirektiv, till svenska regler. Det innebär en enhetlig säkerhetsnivå för personlig skyddsutrustning inom EU.

PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 1996:07 (i ursprunglig lydelse)
AFS 2000:37 (ändringsföreskrift)
AFS 2010:08 (ändringsföreskrift)
AFS 2011:05 (ändringsföreskrift)
AFS 2014:18 (ändringsföreskrift)Best.nr: AFS 1996:07
Pris: 105 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här