• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Långtradare på väg

Transport

Transport och kommunikation sysselsätter drygt 267 000. Antalet anmälda arbetsskador ligger över genomsnittet. Inom kollektivtrafik, järnvägstransporter och godshantering anmäls särskilt många arbetsskador. 

1. Risker

Belastningar, stress, trafikolyckor samt hot och våld utgör de största arbetsmiljöproblemen. 

Särskilt utsatta verksamheter är: 

  • tunga landsvägstransporter
  • järnvägstransporter 
  • persontransporter och kollektivtrafik 
  • varudistribution 
  • arbete vid transportterminaler
  • taxinäringen  

2. Svårt att överblicka företagsstrukturer

Transport och kommunikation är branscher där det pågår stora förändringar och där arbetsmiljöproblemen har ökat. Företagsstrukturerna är ofta svåra att överblicka med många små företag. Gränsen mellan anställning och eget företagande är inte alltid tydlig i dessa branscher. Små transportföretag är ofta i beroendeställning till större transportföretag eller till speditörer. Medvetenheten är låg om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. 

3. Ökad konkurrens

Inom järnvägs- och kollektivtrafiken har tidigare monopolföretag brutits upp och verksamheten är nu utsatt för konkurrens. Ökad konkurrens, även från utlandet, med pressade leveranstider och priser påverkar arbetsmiljön. Vid upphandling tas inte tillräcklig hänsyn till personalens arbetsmiljö och arbetstider. Arbetspassen har blivit längre och möjligheterna till pauser har försämrats. Det finns stora brister i samordningsansvaret vid transportterminaler. Inom branscherna finns också problem med brist på arbetskraft och svårigheter att rekrytera. 

Hot och våld i kollektivtrafiken

Temasida: Våld och hot
Hot och våld är ett växande problem för anställda inom kollektivtrafiken. Nu undersöker vi hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar dessa risker.

Läs mer

Branschanpassat regelpaket

Branschanpassat regelpaket för åkerier. Bild på flak till lastbil
Åkerier
Vi har samlat de regler och publikationer som rör din bransch.


Se innehållsförteckning

Nyhetsbevakaren

Bild: Nyhetsbevakaren
Transport
Överblick av artiklar – från tidningar, radio och teve i hela landet.


Till nyhetsbevakaren

Temasida

Lyftanordningar och lyftredskap
Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar eller lyftredskap.


Läs mer

Broschyr - Bättre ergonomi för dig i transportbranschen

Den här broschyren kan hjälpa dig att se om det finns risk att få ont i muskler och leder i arbetet. Ergonomi handlar om att arbeta på rätt sätt och att anpassa arbetet till människan.


Broschyr om bättre ergonomi i transportbranschen