• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Anmälan mobilt krossverk m m

Syftet med föreskriften om kvarts är att förebygga ohälsa och besvär av luftföroreningar och damm vid hantering av kvarts och kvartshaltigt material. I vissa fall krävs läkarundersökning och medicinsk kontroll.

Blanketten om anmälan ska du som arbetsgivare använda när du avser att påbörja drift vid mobilt krossverk, mobil betongstation, mobilt asfaltsverk eller liknande mobil anläggning, där kvartshaltigt material hanteras. Anmälan ska göras innan anläggningen tas i bruk eller flyttas till annat driftsställe.

Anmälan skickas till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm, e-post: arbetsmiljoverket@av.se eller fax: 08-730 19 67.

pdf Till blanketten för anmälan – mobilt krossverk m.m. för kvartshaltigt material.


Broschyr
Kvartsdamm kan orsaka silikos, ADI 244

Regler
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kvarts, AFS 1992:16,  ändrad genom AFS 2000:17, AFS 2005:10 och 2014:4  Reglerna om anmälan finns i 8 §.

Se även:
Kvarts

AFS
Syftet med föreskriften är att förebygga ohälsa och besvär av luftföroreningar och damm vid hantering av kvarts och kvartshaltigt material. I vissa fall krävs läkarundersökning och medicinsk kontroll.

Se AFS 1992:16