• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen


     

 

Sakordsregistret - L

Laboratorieverksamhet innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2011:2
Laddning blybatterier, AFS 1988:4
sprängning, AFS 2007:1
Laddningsplats för ackumulator blybatterier, AFS 1988:4
Lagercistern se Tryckkärl
Lagring / utrymme byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
gaser, AFS 1997:7
gasflaskor, AFS 2001:4
Landgång hamnarbete, AFS 2001:9
skydd mot skada genom fall, AFS 1981:14
stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3
Lantbruk användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Larm användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1
arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
gaser, AFS 1997:7
våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2
Laser   artificiell optisk strålning, AFS 2009:7
Laserskärning / svetsning arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9
Last användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
Lastbärare hamnarbete, AFS 2001:9
Lastfordon besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6
Lastkaj / brygga arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6
byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Lastkoppling / säkring användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
Lastningsarbete berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
hamnarbete, AFS 2001:9
minderåriga, AFS 2013:03
Lastrum hamnarbete, AFS 2001:9
Ledning / chef systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Ledningsstolpe mast- och stolparbete, AFS 2000:6
Ledstång se Skyddsräcke
Ledtruck användning av truckar, AFS 2006:5
Leverans-dokumentation tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar, AFS 2005:2
Leverantör användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
ställningar, AFS 2013:04
Limförband användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Lina m.m. användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4
maskiner, AFS 2008:03
Lina (signal) dykeriarbete, AFS 2010:16
Lingång besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
Livräddningsbåt /-utrustning hamnarbete, AFS 2001:9
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Livsmedelslokal, kyld arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
Ljud / ljussignal skyltar och signaler, AFS 2008:13
Ljudnivå buller, AFS 2005:16
Ljusbom användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Ljus / ljudsignal skyltar och signaler, AFS 2008:13
Ljusridå se även Beröringsfritt skydd
användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Lokal arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2011:2
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Lokal, kyld arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
Lossning hamnarbete, AFS 2001:9
minderåriga, AFS 2012:03
Luckor hamnarbete, AFS 2001:9
Luftförorening asbest, AFS 2006:1
berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
rök- och kemdykning, AFS 2007:7
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Luftkontroll allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården, AFS 1989:7
anestesigaser, AFS 2001:7
arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
asbest, AFS 2006:1
berg- och gruvarbete, radon, AFS 2010:1
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
kvarts, AFS 1992:16
smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Luftkvalitet arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Luftprov asbest, AFS 2006:1
Luftridå arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Lufttemperatur arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
Luftundersökning se Luftkontroll
Lungfunktion / röntgen asbest, AFS 2006:1 
kvarts, AFS 1992:16
Lustgas anestesigaser, AFS 2001:7
Lyft belastningsergonomi, AFS 2012:2
Lyftanordning se även Kran
användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6
hamnarbete, AFS 2001:9
Lyftförmåga användning av truckar, AFS 2006:5
Lyftredskap användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
Läcksökning gaser, AFS 1997:7
provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8
Lägeskopplare användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Läkarkontroll / undersökning

se även Medicinsk kontroll
artificiell optisk strålning, AFS 2009:7
asbest, AFS 2006:1

kvarts, AFS 1992:16
mast- och stolparbete, AFS 2000:6
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
rök- och kemdykning, AFS 2007:7
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1

Läkemedel cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
Lätt dykarutrustning dykeriarbete, AFS 2010:16
Lösningsmedel hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19