• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Kille som arbetar i verkstad med hörselskydd

Buller är oönskat ljud

Det kan vara ljud som ”bara” stör dig eller ljud som kan skada din hörsel. Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet. För en bra ljudmiljö krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. Arbetsgivaren har ansvaret för detta. 


Se även:
Buller

AFS

Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet. Föreskrifterna i 3 § om impulsstoppvärde gäller inte vid skjutning eller sprängning inom försvaret. 
Föreskrifterna kompletterar och preciserar föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete bland annat när det gäller undersökning, riskbedömning och kunskaper. 
Kraftigt buller under kort tid kan orsaka en tillfällig hörselnedsättning, hörseln återhämtar sig i regel efter en kortare eller längre tids hörselvila. 
Det är viktigt att val och utprovning av hörselskydd görs omsorgsfullt.Se AFS 2005:16

Frågor & svar

Webbredaktionen rekommenderar: Frågor & svar
Se även frågor och svar om buller och hörselskydd.

Klicka här