• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Instruktion/Förordning

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi bedriver vårt arbete genom att utfärda juridiskt bindande föreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida information.

Förordning

Förordning 2007:913 (ändrad genom 2010:166) med instruktion för Arbetsmiljöverket, är regeringens anvisningar till Arbetsmiljöverket när det gäller uppgifter, råd och ledning.

Förordning är en föreskrift som beslutats av regeringen (utan riksdagens medverkan). Arbetsmiljöverkets förordning innehåller de uppgifter som regeringen bestämt att Arbetsmiljöverket ska följa. 
Se förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket 

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här

Kunskapssammanställningar

Kunskapsöversikter
Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden.

Se kunskaps-sammanställningarna