Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr
Omsorg i lusthus

Omsorg och sociala tjänster

Omsorg och sociala tjänster omfattar vård, omsorg och sociala tjänster (utom barnomsorg/förskoleverksamhet), såväl i offentlig som privat regi. Här arbetar cirka 340 000 personer undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och socialsekreterare.

Arbetsmiljöverket har de senaste åren inspekterat kommunal vård och omsorg mot påfrestande arbetsställningar, tunga lyft, trånga arbetsutrymmen samt psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljörisker. Arbetsskadestatistiken visar trots detta fortfarande på en ogynnsam utveckling av hälsan på grund av dessa faktorer.

Socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen är jämbördiga och gäller parallellt utan att någon av dem har företräde framför den andra. 

Förändringar inom omsorgen och socialtjänsten 

Omsorgen och socialtjänsten har genomgått stora förändringar. Kravet på kunskaper i arbetet har ökat, vårdtagarna blir äldre och sjukare samtidigt som arbetstagarna åläggs fler arbetsuppgifter. Arbetet är kvalificerat och kräver omfattande kunskaper. Omvårdnadsarbete i det enskilda hemmet har blivit större. Många yrkeskategorier och anhöriga deltar i omvårdnaden av den enskilde. Krav på besparingar från beslutsfattare saknar allt för ofta någon bedömning av konsekvenserna för arbetsmiljön. Medelåldern är hög och det finns svårigheter att rekrytera personal.

Arbetsskador

Antalet arbetsskador är stort. Tunga lyft och felaktiga arbetsställningar i trånga arbetsutrymmen är en vanlig orsak till skador, särskilt bland vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter. Även unga arbetstagare drabbas i hög utsträckning. Den vanligaste orsaken till arbetsskador är fortfarande belastningsergonomiska faktorer, medan sjukdomar beroende på psykosociala och organisatoriska faktorer ökar mest. Nästan en tredjedel av samtliga anmälda arbetsskador på grund av hot och våld finns inom området. 

Underbemanning – Psykisk påfrestning

Att arbeta med människor skapar normalt engagemang och tillfredställelse. Men när det saknas förutsättningar för att utföra ett professionellt arbete, till exempel på grund av underbemanning, uppstår känslor av otillräcklighet som bidrar till ökad psykisk belastning. Detta tillsammans med andra påfrestningar utgör en betydande risk för ohälsa och sjukskrivningar. Exempel på andra påfrestningar är stor arbetsmängd, tidspress, otydliga förväntningar på arbetsinsats samt ensamarbete. Socialsekreterare är ett exempel på en utsatt yrkesgrupp.

Chefer och arbetsledare samt medarbetarnas kunskaper och möjlighet att fatta egna beslut i arbetet har avgörande betydelse för arbetssituationen. När arbetslagen är stora kan detta leda till bristfällig arbetsledning. Chefer och arbetsledare behöver ha kunskaper, kompetens och tid för uppdraget. Allt detta ställer höga krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där konsekvensbedömningar ska ingå som en naturlig del för att förebygga ohälsa och olycksfall. Dessa bedömningar saknas ofta idag.Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.

Nyhetsbevakaren

Bild: Nyhetsbevakaren
Omsorg och sociala tjänster
Överblick av artiklar – från tidningar, radio och teve i hela landet.

Till nyhetsbevakaren

Webbutbildning - SAM

Bild: Interaktiv utbildning - SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Prisbelönt interaktiv utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete framtagen i samarbete med Stockholms Läns Landsting, SLL.

Klicka här

Temasida

tre bilder på kvinnors arbetsmiljö, högerpuff
Ergonomi
Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.

Läs mer

Frågor & svar

Webbredaktionen rekommenderar: Frågor & svar
Se även frågor och svar om arbetsmiljön inom vård och omsorg.

Klicka här

Kvinnors arbetsmiljö

tre bilder på kvinnors arbetsmiljö, högerpuff
Läs mer om hur vi synliggör kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden och uppmärksammar risker för belastningsskador.

Läs mer här

© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]