• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Vad händer med min anmälan enligt 28 § AFS 2005:1

Din anmälan om användning av smittämnen i riskklass 2 ska skickas till Arbetsmiljöverket antingen som e-post till arbetsmiljoverket@av.se eller till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm. Anmälan kommer att handläggas av en inspektör i den region där din verksamhet finns. Den diarieförs och får ett diarienummer. En inspektör går igenom din anmälan och begär endera att du ska komplettera den eller också får du en bekräftelse på att du anmält som du ska.