• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen
Ergonomi - Kvinna på restaurang

Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycksfall. Det innebär också att prestationsförmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksamheten. Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar.

På denna temasida finns information om hur ni kan utforma arbetet och arbetsplatsen så bra som möjligt ur ett ergonomiskt perspektiv. Informationen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 2012:2, som handlar om att förebygga hälsofarliga och onödigt tröttande belastningar för musklerna, lederna och skelettet samt stämbanden, men även andra föreskrifter kan vara användbara.

Se även:
Belastningsergonomi

AFS

Föreskrifter om hur arbete ska utföras och planeras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

Rättelseblad till sidorna 22, 34 och 37 hittar du härSe AFS 2012:02

Se även:
Belasta rätt - så undviker du skador

Omslagsbild: Broschyr, ADI 447 - Belasa rätt - så undviker du skador Syftet med den här broschyren är att klargöra arbetsgivarens och arbetstagarnas ansvar för att förebygga skador till följd av felaktiga eller olämpliga belastningar. Här finns exempel på hur arbetsgivaren och arbetstagaren kan gå till väga. Det finns en checklista för identifiering av riskkällor. Broschyren tar också upp vad andra som har...

Se ADI 447

EHSS - Ergonomisällskapet Sverige

logo: ESS - Ergonomisällskapet Sverige

Webbutbildning - Belastningsergonomi

Startsidebild: Interaktiv utbildning - Belastningsergonomi

Interaktiv utbildning om belastningsergonomi. Den här kursen beskriver de vanligaste belastningsskadorna, vad som orsakar dem och vad man kan göra för att förebygga dem.

Till utbildningen