• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Byggnad

Seveso

De här sidorna riktar sig i första hand till dig som är arbetsgivare och som i din verksamhet hanterar farliga ämnen som finns uppräknade i Arbetsmiljöverket föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19, bilaga 1, del 1 och 2).

Vår förhoppning är att även andra grupper ska finna hemsidan intressant. Det gäller till exempel arbetstagare och deras skyddsombud på den lokala nivån. Andra intresserade kan vara arbetsgivar-, arbetstagar- och branschorganisationer. Ytterligare grupper som vi gärna vill nå är lärare och studeranden på såväl grundskolans högstadium, gymnasium och universitet och högskolor.

Sevesokonferens 2013

Sevesokonferensen 2013 arrangeras i Stockholm den 23 april och temat är tillsyn och säkerhetskultur.

Läs mer om konferensen här

Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor

Omslagsbild: Broschyr Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor - Seveso II direktiv
Broschyren ger en inblick i vad Seveso II direktivet innebär.

Se broschyren här