• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen

 
laboratorium

Ebolasmittan ur ett arbetsmiljöperspektiv

Med anledning av ebolautbrottet har vi här sammanställt information om vad som gäller ur ett arbetsmiljöperspektiv.


Läs mer här

Kvinnors arbetsmiljö

Den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att kvinnor och män utsätts för olika risker, men sammantaget har kvinnor högre sjukfrånvaro än män.

Att synliggöra och förbättra kvinnors hälsa i arbetslivet

Friska arbetsplatser förebygger stress

Det lönar sig att upptäcka den arbetsrelaterade stressen i tid. Då kan man göra något åt den. Medarbetarna slipper bli sjuka och verksamheten kan hållas igång.

Läs mer om EU-kampanjen mot stress
På många arbetsplatser råder det ett bedrägligt lugn... SAM

Se upp för de dolda farorna på arbetsplatsen

På många arbetsplatser i Sverige råder ett bedrägligt lugn. Under ytan lurar brister i arbetsmiljön som gör människor sjuka, stressade eller mindre effektiva.

Så löser du problemen
En byggarbetare med hjälm och reflexväst som arbetar.

Arbeta säkert på bygget

Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare. På vår temasida om bygg- och anläggningsarbete kan du läsa om hur det går att få en säkrare byggarbetsplats.

Till temasidan
Företag mår som personalen mår - Företagshälsokollen.se

Företagshälsokollen

För att skapa en frisk arbetsplats behövs betydligt mer än att göra hälsokontroller på personalen. Läs mer på vår och Försäkringskassans gemensamma kampanjsajt.

Till Företagshälsokollen.se
Arbetsmiljö i skolan

Arbetsmiljö i skolan

Skolan är landets största arbetsplats om man ser till hur många personer som vistas där. Här hittar du information om vilka regler som gäller för skolan.

Läs mer på temasidan
kunskapsoversikter

Kunskapssammanställning

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden.

Läs mer här

Anmäl utstationering

Utstationerad arbetskraft ska registreras hos Arbetsmiljöverket från 1 juli 2013.

Anmäl utstationering