Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr
Skyddsombud

Skyddsombud/arbetsmiljöombud

I Sverige har du som är skyddsombud en unik ställning. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.

Skyddsombuden har i arbetsmiljölagen försäkrats om en rad befogenheter: att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön, att få utbildning, att få delta vid planering av nya och ändring av lokaler med mera. Även de som studerar har i viss omfattning möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Arbetstidslagen ger också skyddsombuden vissa befogenheter.

Läs mer om

Skyddsombudets rätt att kräva åtgärder

Det är till arbetsgivaren du som skyddsombud ska vända dig med krav på åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö. Du kan också ställa krav på åtgärder om du anser att arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om extra mertid, extra övertid och nödfallsövertid. Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kan du vända dig till oss på Arbetsmiljöverket – se närmsta region. Om arbetstidslagens regler ersatts av kollektivavtal så är det parterna som ska bevaka att avtalet följs. (AML, 6 kap 6a § och ATL, 19a §)

Vid omedelbar eller allvarliga fara för arbetstagares liv kan du bestämma att arbetet ska avbrytas (ett så kallat skyddsombudsstopp) i avvaktan på att vi ska ta ställning i frågan. (AML, 6 kap, 7 §) Detta gäller inte studerandeskyddsombud.

Val av skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det inte finns något kollektivavtal kan arbetstagarna själva välja skyddsombud och meddela arbetsgivaren skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller (arbetsmiljöförordningen, 10§). Studerandeskyddsombud utses av de studerande. Ansvaret för att de studerande känner till att de har rätt att välja skyddsombud ligger på huvudmannen för utbildningen. 
tomKlicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.

Snabbguide - arbetsmiljö

Bild: Arbetsmiljöproblem? - Se vår snabbguide
Arbetsmiljöproblem?
Gör så här!

Se vår snabbguide

Föreläggande eller förbud

Skyddsombuds begäran om föreläggande eller förbud:

6, 6a-anmälan, mall för skyddsombud
Till mallen

6, 6a-anmälan, enligt Arbetsmiljölagen
Till blanketten

19a-anmälan, enligt Arbetstidslagen
Till blankettenFrågor & svar

Webbredaktionen rekommenderar: Frågor & svar
Se även frågor & svar om skyddsombud.

Klicka här

Se även:
Skyddsombud

Omslagsbild: Broschyr, ADI 314 - Skyddsombud

Den här broschyren handlar om skyddsombudet och den roll som han eller hon har. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. För att skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att arbetsgivaren och de anställda samverkar.Se ADI 314

© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]