• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 1981:14 - Skydd mot skada genom fall

AFS

Se PDF

Beställ

Med fall menas att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar igenom eller faller till lägre nivå. Cirka en tredjedel av arbetsolycksfallen har varit fallolyckor. Reglerna syftar till att förhindra fall. Det är viktigt att ordna arbetsplatsen och planera arbetet så att risker för fall förebyggs.

Best.nr: AFS 1981:14
Pris: 20 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här

Temasida

Temasida: stegar
Stegar - Råd för steganvändning
Många allvarliga olyckor sker vid användandet av bärbara stegar. Dessa sidor informerar om risker vid steganvändning och alternativ till stegar.


Läs mer