• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Arkiverade nyheter 2008

2008-12-30
Seminarier om nya regler för bygg och anläggning
2008-12-18
Skärpta regler för byggproffs - förenkling för konsumenten
2008-12-04
Lag- och föreskriftsändringar för bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatser
2008-11-24
Arbetsmiljön inom personlig assistans och hemtjänst inspekteras
2008-11-19
Allvarliga arbetsmiljöbrister vid vart fjärde småhusbygge
2008-11-17
Besked snart om livsmedelskedjorna lyckats förbättra arbetsmiljön
2008-11-11
Säker start för bara varannan ungdom
2008-11-05
1 400 verkstadsföretag har vässat sitt säkerhetsarbete
2008-10-31
På fredag den 31 oktober har Arbetsmiljöverkets växel samt registratur öppet mellan klockan nio och elva
2008-10-29
Konferensen "Ta det säkra före det osäkra" med temat Säkerhetskultur och säkerhetsklimat
2008-10-27
Uppföljningsbesök i tillsynsinsatsen Ergonomi i butik
2008-10-24
En bra arbetsmiljö är en konkurrensfördel
2008-10-24
1 100 inspektioner inom bygg viktig väckarklocka för många
2008-10-17
Oacceptabla nivåer av lustgas uppmätta hos vårdpersonal
2008-10-16
Ändring i krav i det systematiska arbetsmiljöarbetet
2008-10-16
Föreskriften om förskola och fritidshem upphävs 1 januari 2009
2008-10-14
Små byggföretag inspekteras i EU-kampanj
2008-09-18
Färre har besvär på grund av arbetet
2008-09-11
Riktade inspektioner mot små byggföretag
2008-09-05
Lär dig mer om nya maskinföreskrifterna på vår temasida
2008-09-01
Slutrapport om dödsolyckor klar
2008-08-20
Uppdaterad statistik över dödsolyckor
2008-07-23
Delrapport från utredningen om broraset på Ådalsbanebygget den 21 maj 2008
2008-07-16
Fem dödsolyckor i juli i samband med arbete
2008-07-09
Dödsolyckor utreds – bedöm risker på din arbetsplats
2008-07-07
Arbetsmiljöverket ska sköta tillsynen av del av Reach
2008-06-30
Förvara inte koncentrerad salpetersyra i plastdunkar
2008-06-25
Nya maskinföreskrifter baserade på nya maskindirektivet
2008-06-19
Delrapport om dödsolyckorna klar ─ små företag mest drabbade
2008-06-17
Alltfler är nöjda med sitt arbete i ny arbetsmiljöundersökning
2008-06-16
Vanligt med fallrisker vid småhusbyggen
2008-05-29
Minskat antal arbetsskador totalt trots ökning av dödsolyckorna
2008-05-23
Dödsolyckor i arbetet snabbutreds
2008-05-22
Mikael Sjöberg: Arbetsmiljön en positiv drivkraft
2008-05-14
Privata skolors arbetsmiljö inspekteras i hela landet
2008-04-16
Inspektioner av dammiga byggen ska sätta stopp för nya fall av silikos
2008-04-07
Världsdagen för arbetsmiljö 2008 - Se program och anmälan
2008-04-02
Anmäl inte skyddsombud till Arbetsmiljöverket
2008-03-28
Livsfarligt att blanda peroxider med aceton vid rengöring
2008-03-26
Arbetsmiljöverket varnar för riskerna vid användning av vissa grävaggregat
2008-03-18
Rapport klar om företagens arbete mot våldsriskerna inom kollektivtrafiken
2008-03-13
Risk för belastningsskador i fokus för tillsyn av dagligvaruhandeln
2008-02-28
Nya typfall för rör- och kopplingsställningar klara
2008-02-22
Överläggningar om bussförarnas säkerhet
2008-02-13
Handfasta råd till musikbranschen om buller - klara till sommaren
2008-02-05
Oskyddade maskiner ska bort från olycksdrabbad bransch
2008-01-29
Högt antal arbetsolyckor oroar trots minskning totalt av arbetsskadorna