Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr


     

 

Sakordsregistret F

Fall / skyddanvändning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
ställningar, AFS 2013:04 
skydd mot skada genom fall, AFS 1981:14
Familjeomsorgomvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18
Farligt godsgasflaskor, AFS 2001:4
hamnarbete, AFS 2001:9
Farligt läkemedelcytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
Farligt ämnearbete i motorbranschen, AFS 1998:8
arbete på fartyg, AFS 1986:26
förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Farobeteckning / kod / symbolkemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
Fartygarbeten på fartyg, AFS 1986:26
dykeriarbete, AFS 2010:16
hamnarbete, AFS 2001:9
minderåriga, AFS 2012:03
Fasta skyddmaskiner, AFS 2008:03
Fenoplasthärdplaster, AFS 2005:18
Ferrolegeringsverksmältning och gjutning av metall, AFS 1997:5
Fibrermedicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Fjärrstyrning berg- och gruvarbetet, AFS 2010:1
Flaskagasflaskor, AFS 2001:4
Flygpersonal civilflyghälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget, AFS 2005:20
Flytande kvävegaser, AFS 1997:7
Foderhanteringarbete med försöksdjur, AFS 1990:11
Fordonarbete i motorbranschen, AFS 1998:8
bekämpningsmedel, AFS 1998:6
berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
gaser, AFS 1997:7
gasflaskor, AFS 2001:4
hamnarbete, AFS 2001:9
minderåriga, AFS 2012:03
Fordonskran / lyftbesiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
Fordonstrafikbyggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Formflaskasmältning och gjutning av metall, AFS 1997:5
Formsprutmaskinmaskiner, AFS 1993:10
Fortlöpande tillsynse även Kontroll, Underhåll
användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6 
gaser, AFS 1997:7
gasflaskor, AFS 2001:4
maskiner, AFS 2008:03
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Fosterskadamedicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
Fotlistbyggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
ställningar, AFS 2013:04
Fot / benskyddanvändning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Fjärrstyrning berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
Fotmanöverdonanvändning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Friktionsbeläggarbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Friskluftsapparat / slanganvändning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Frisörarbete

AFS 1985:18

Fritidsdykning

dykningsarbete, AFS 2010:16

Fritidshemarbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Frys / kylaggregatarbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Frysrumkylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
Frysrumsdräktutförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Frånkopplingsdonse Avstängningsutrustning
Frånluftarbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Fuktarbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3
Funktionskontroll / provbesiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6
Fyllninggasflaskor, AFS 2001:4
tryckbärande anordningar, AFS 1999:4
Fysisk belastning / påfrestningarbete vid bildskärm, AFS 1998:5
belastningsergonomi, AFS 2012:2
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
Fångdammarbyggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Färdbromsse Broms
Förankringstegar och arbetsbockar, AFS 2004:3
Förarhyttanvändning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
användning av traktorer, AFS 2004:6
arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
värme i taxibilar, AFS 1983:18
Förarplatsanvändning av traktorer, AFS 2004:6
maskiner, AFS 2008:03
Förarsits / stolanvändning av traktorer, AFS 2004:6
Förarskyddanvändning av traktorer, AFS 2004:6
Förbandtryckbärande anordningar, AFS 1999:4
Förbandsmaterial / utrustningförsta hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7
hamnarbete, AFS 2001:9
Förbindelseledbyggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Förbjudet arbetegravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5

minderåriga, AFS 2012:03
Förbjudet ämnehygieniska gränsvärden, AFS 2005:17
Förbudförbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar, AFS 2012:05
Förbudsskyltarskyltar och signaler, AFS 2008:13
Företagshälsovårdsystematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Förhandsanmälanbyggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Förladdningstryckanvändning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Förpackningbekämpningsmedel, AFS 1998:6
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Förreglade skydd / förreglinganvändning av arbetsutrustning, AFS 2006:4
användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
maskiner, AFS 2008:03
Förskola / fritidshemarbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Första besiktningbesiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2006:7
Första förband

användning av traktorer, AFS 2004:6
användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1

Första hjälpenförsta hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7
gaser, AFS 1997:7
Försäkran om överensstämmelsetryckbärande anordningar, AFS 1999:4
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Försöksdjurarbete med försöksdjur, AFS 1990:11
Förteckningse även Register
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
Förtöjninghamnarbete, AFS 2001:9
Förvaringallmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården, AFS 1989:7
anteckningar om jourtid, övertid och mertid, AFS 1982:17
användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
bekämpningsmedel, AFS 1998:6
gaser, AFS 1997:7
gasflaskor, AFS 2001:4
härdplaster, AFS 2005:18
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1


     

 

Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.
© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]