• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Besvär i rörelseorganen

kap6-torso.jpgBesvär från rörelseorganen är vanliga bland datorarbetare i allmänhet. Så många som 50-70 procent av datoranvändare kan ha besvär någon gång under en månad.

 

Vad är rörelseorgan?

Med rörelseorganen menar man de kroppsdelar och de strukturer som medverkar till att kroppen kan inta olika ställningar och även röra på sig.

Viktiga delar av rörelseorganen är benstommen med dess olika leder. De olika delarna av benstommen sitter ihop med ledband. Musklerna sitter fästade på benstommen, ibland via senor. Till rörelseorganen räknas även de nerver som går ut från ryggraden och som styr musklernas aktivitet.

Besvären kan börja som en känsla av att det är obekvämt, att man blir extra ansträngd, trött, spänd eller stel i till exempel nacken och skuldrorna. Senare kan episoder av tillfällig värk och smärtor vid rörelser tillkomma. Värken och smärtan kan sedan bli mer ihållande och handikappande. Ofta känns ömhet om man trycker på muskler och muskelfästen. kap6-mediciner.jpgBesvären finns vanligen i nacken och skuldrorna eller längre ner på den arm och hand som man vanligen arbetar med. Besvär från ländryggen är också vanliga. Däremot är besvär från ben och fötter i allmänhet mer ovanliga. Svullna ben kan uppstå om man sitter eller står länge utan att röra på sig, särskilt om man har anlag för åderbråck.

Besvär i rörelseorganen bland datoranvändare har ibland kommit att kallas för ”musarm”.

Se vidare om Förklaring till besvär i rörelseorganen

Vad är musarm?

Musarm är en populärbeteckning för olika typer av besvär i nacke, skuldror, axlar, armar eller händer som sätts i samband med användning av dator. Musarm är ingen medicinsk beteckning eller medicinsk diagnos.

kap6-Musarm.jpg
Vanligaste områden för ”musarm”.
 
De besvär som avses med musarm är heller inga nya fenomen. Samma typer av besvär har sedan länge varit kända från andra sammanhang, till exempel inflammationer i senor i axlar eller armbågen (tennisarmbåge) bland monteringsarbetare, värk i nacke/skuldror bland kassörskor eller inklämda nerver i handleden bland livsmedelarbetare. Det som dessa har gemensamt med många datorarbetare är att arbetet ofta är tidspressat, hårt styrt, statiskt och ensidigt upprepat.
 

kap6-hand.jpgTrots omfattande forskning inom området är det fortfarande svårt att i många fall med säkerhet konstatera varifrån besvären kommer. Muskler och bindväv i nacke och skuldra är sannolikt ofta involverade. I andra fall kan det röra sig om irritation av muskelfästen och senor, till exempel i axeln, armbågen eller handleden. I vissa fall kan nerver som löper från halsryggraden och ut till armen bli inklämda, till exempel nere i handleden. Detta kan ge sig till känna som domningar eller stickningar i fingrarna.

Se vidare om Förklaring till besvär i rörelseorganen

Ungdom skyddar inte från besvär

Besvär från rörelseorganen förekommer även hos unga människor som är flitiga datoranvändare.

I en studie från Arbetslivsinstitutet av 17-åriga gymnasieungdomar som ofta använde dator i skolarbetet företedde dessa tecken på ohälsa i liknande omfattning och karaktär som medelålders yrkesarbetande, speciellt bland kvinnor.

Det är lika viktigt att barn och ungdomar har en bra datorarbetsmiljö och lär sig hur man på ett lämpligt sätt arbetar vid dator. Skolan har en viktig pedagogisk roll i detta sammanhang.

Läs mer om skolans användning av datorer i kapitlet ”Datorer i skolan”

Computer work

Computer work
Den information du hittar på de här sidorna om datorarbete finns även tillgänglig på engelska.

Se PDF (1,1 MB)

Se även:
Hur påverkas våra muskler vid stress - om sambandet mellan fysisk belastning och psykisk påfrestning

Omslagsbild: bok, H430, Hur påverkas våra muskler vid stress
Det har länge varit känt att det finns ett samband mellan belastningsbesvär och tunga lyft eller obekväma arbetsställningar i arbetet. Senare tids forskning visar att också psykiska och organisatoriska förhållanden i arbetet spelar en avgörande roll för uppkomsten av sådana besvär. Och där både fysisk belastning och psykisk påfrestning förekommer, uppstår mer än en fördubbling av risken för belastningsbesvär.

Med den här boken vill vi öka kunskapen inom området.

Boken är tänkt för arbetsmiljöansvariga, skyddsombud, företagshälsovården och för alla er som arbetar med belastningsproblematik.

Se innehållsförteckning:Se H430