Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr

Konflikter - kränkningar – trakasserier

Stress i arbetet uppmuntrar primitiva (regressiva) beteenden som ryktesspridning och utlöser försvarsmekanismer som kan leda till att ”syndabockar” söks. Kränkningar och konflikter som har sin grund i arbetssituationen genom för hög arbetsbelastning, otydliga förväntningar på arbetsinsats, få eller inga reaktioner på utfört arbete med mera, bör betraktas som en konsekvens av brister i arbetsmiljön men är samtidigt en riskkälla för arbetskamrater. Det är viktigt att synliggöra konflikterna, utreda och åtgärda orsakerna till dem. 

Komplexa uppgifter

Snabba förändringar och nya arbetsförhållanden upplevs ibland som påfrestande. Ofta kan sådana situationer ändå vara stimulerande och utmanande även om det innebär svårare arbetsuppgifter. Så kan det vara om det finns goda möjligheter att kunna påverka sin situation och om arbetsuppgifterna känns meningsfulla och roliga. 
Den tekniska utvecklingen i arbetslivet innebär ofta nya komplexa arbetsuppgifter. Den kan även få till följd att mängden information ökar och blir en påfrestning. Det är grundläggande att vid förändringar av arbetsformer, till exempel vid införande av teknikstöd, ge arbetstagarna de kunskaper de behöver. Det är också viktigt att få delta i förändringsarbetet och, vid behov, få handledning i arbetet.Kontaktperson: Arbetsmiljöverket 
Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.

Stress på engelska

Theme: Stress
Stora delar av den information du hittar på de här sidorna om stress finns även tillgänglig på engelska.

Se PDF (149 kB)

Se även:
Kränkande särbehandling i arbetslivet

AFS Föreskrifterna gäller all verksamhet där arbetstagare kan utsättas för kränkande särbehandling. Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Se AFS 1993:17

© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]