• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen

Temasida

Temasida: skola
Skolan 
Enligt arbetsmiljölagens är skolan en arbetsplats. Därför gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler alla personalkategorier samt alla elever från och med årskurs 0 (förskoleklass).

Läs mer