• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 2008:03 - Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009)

AFS

Se PDF

Beställ

Maskiner som släpps ut på marknaden ska vara CE-märkta. Föreskrifterna om maskiner riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer och grundas på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG). Gemensamma regler gäller inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein.
Föreskrifterna gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband, avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar samt delvis fullbordade maskiner. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 2008:03 (i ursprunglig lydelse)
AFS 2009:05 (ändringsföreskrift)
AFS 2011:01 (ändringsföreskrift)
AFS 2011:07 (ändringsföreskrift) 
AFS 2014:22 (ändringsföreskrift)Best.nr: AFS 2008:03
Pris: 217 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer

Temasida

Maskiner
Denna temasida utgår ifrån de nya maskinföreskrifterna och de krav som riktar sig till tillverkare, distributörer och köpare. Den behandlar också vad användare av maskiner behöver ta hänsyn till.


Läs mer