• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen

AFS 2004:01 - Syntetiska oorganiska fibrer

AFS

Se

Beställ

Föreskriften gäller all verksamhet där syntetiska oorganiska fibrer eller material som innehåller mer än fem viktprocent sådana fibrer hanteras.
Den som använder fiberhaltiga produkter i sin verksamhet ska, om det är möjligt att välja mellan olika sådana produkter, sträva efter att använda den produkt som avger minst fiberhaltigt damm, särskilt av respirabla fibrer.PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 2004:01 (i ursprunglig lydelse)
AFS 2005:13 (ändringsföreskrift)
AFS 2014:09 (ändringsföreskrift)Best.nr: AFS 2004:01
Pris: 77 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här