• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Hur tungt får man dra med en handtruck?

Kraften för att sätta handtrucken i rörelse bör inte överstiga 150 Nm. (Nm står för Newtonmeter. Enheten för kraft mäts i Newton. En dynamometer används som mätinstrument).
 
Kraften för att dra handtrucken kontinuerligt bör inte överstiga 100 Nm. Risken för att skada sig ökar om ytterligare kraft krävs. För att kunna bedöma denna typ av arbete och vilka risker det innebär är det viktigt att ta hänsyn till hur ofta arbetet utförs, underlaget, handtagens utformning, transportsträckor m.m. Det är också viktigt att bedöma om handtrucken är den bästa utrustningen för att utföra en viss uppgift.

Truckar

Temasida om truckar
Trucken är den maskin som är inblandad i flest arbetsolyckor i Sverige.  Varje dag skadas flera personer i olyckor med truckar: vid kollisioner, vältning och haverier samt felaktig användning. Se vår temasida om truckar och truckanvändning.

Läs mer