• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 2006:04 - Användning av arbetsutrustning

AFS

Se PDF

Beställ

Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De grundar sig på arbetsmiljölagen 1977:1160. Ansvarig för arbetsmiljön är arbetsgivaren som kan vara en juridisk eller fysisk person.  Om flera arbetsgivare bedriver verksamhet på samma ställe är de skyldiga att se till att de inte utsätter andras anställda för risker från den utrustning de använder. Tre grundelement i arbetsmiljöarbetet är Människan (M), Tekniken (T) och Organisationen (O) – ett så kallat MTO-perspektiv. Det är viktigt att hitta risker för ohälsa och olycksfall innan de byggts in i systemet.

 PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 2006:04 (ursprunglig)

AFS 2010:14 (ändringsföreskrift)Best.nr: AFS 2006:04
Pris: 112 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer

AFS översatt till engelska

Also avalible in English
Den här föreskriften finns även som PDF på engelska.

AFS 2006:04 in English

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här