Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr
Bild på maskin till temasida maskiner

Nya maskinföreskrifter baserade på nya maskindirektivet

Nya föreskrifter om maskiner gäller sedan december 2009. Det är Maskiner, AFS 2008:3 med ändringsföreskriften AFS 2009:5, som ersätter de tidigare maskinföreskrifterna AFS 1993:10 (1994:48). Reglerna grundar sig på EU:s maskindirektiv 2006/42/EG, som i Sverige motsvaras av dessa nya föreskrifter.

EG-kommissionens guide till maskindirektivet (2006/42/EG). Finns på svenska. Guiden kommer att översättas till alla EU-språk 2010 eller 2011.

De nya maskinföreskrifterna, AFS 2008:3, innebär förenklingar och förtydliganden jämfört med nuvarande regler. Bland annat har det skett förändringar i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som behandlar ergonomi, styrsystem, stabilitet samt buller och vibrationer. Definitioner av vissa begrepp har förbättrats och det har sammantaget resulterat i mer lättillämpade föreskrifter för små och medelstora företag.

Det stora antalet olyckor, som har ett direkt samband med användning av maskiner, kan förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation.

Denna temasida utgår ifrån de nya maskinföreskrifterna och de krav som riktar sig till tillverkare, distributörer och köpare. Den behandlar också vad användare av maskiner behöver ta hänsyn till.

I regeringens departementstencil, Ds 2007:44 ”Genomförande av det nya maskindirektivet” finns en beskrivning av genomförandet av det nya maskindirektivet i svensk lagstiftning.

Ändringar i föreskrifter

Det nya maskindirektivet har också medfört ändringar av ett antal befintliga föreskrifter. En lista över ändringsföreskrifterna finns här. >>

Nya regler om maskiner för bekämpningsmedel

Föreskrifterna om maskiner AFS 2008:3 kompletteras med regler för maskiner som applicerar bekämpningsmedel.
De handlar om vilka miljöskyddskrav nya maskiner för applicering av bekämpningsmedel ska uppfylla. Bland annat ska en riskbedömning göras för risken att miljön oavsiktligt utsätts för bekämpningsmedel.
Bakgrunden till ändringen är EU:s miljöhandlingsprogram  för ett hållbart sätt att använda bekämpningsmedel och samtidigt minska riskerna för människors hälsa och miljön.

Ändringen i maskinföreskriften  gäller från och med den 15 december 2011. Själva ändringsföreskriften AFS 2011:1 finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.

EG-guide till maskindirektivet

Bild: EG-Guide

I guiden om maskinregler kan du läsa mer om maskindirektivet.Läs mer

Frågor & svar

Webbredaktionen rekommenderar: Frågor & svar
Se även frågor och svar om maskiner.

Klicka här

Se även:
Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009)

AFS

Maskiner som släpps ut på marknaden ska vara CE-märkta. Föreskrifterna om maskiner riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer och grundas på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG). Gemensamma regler gäller inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein.
Föreskrifterna gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband, avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar samt delvis...

Se AFS 2008:03

© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]