• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 1993:10 - Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009)

AFS

Se PDF

Går ej att beställa

I vissa fall kan det vara nödvändigt att känna till vilka regler som gällde när en maskin släpptes ut på marknaden för att rätt kunna tillämpa föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). Därför finns texten till AFS 1993:10 fortfarande tillgänglig på  Arbetsmiljöverkets webbsida trots att föreskrifterna inte längre gäller när man släpper ut nya maskiner på marknaden.


Best.nr: AFS 1993:10
Pris: 0 kr.
Moms och porto tillkommer