• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Inspektion

Inspektion

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet.

Våra inspektioner går bland annat ut på att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker. Samtidigt får arbetsgivaren besked om vad som behöver rättas till. Normalt inspekterar vi de arbetsplatser som vi bedömer har de största arbetsmiljöriskerna, men vi arbetar också i projekt och kampanjer där vi riktar oss mot särskilda arbetsmiljöproblem eller branscher. Läs mer om vanliga krav vid inspektion av arbetsmiljöarbetet.

Oftast talar vi om för arbetsgivarna att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Vi informerar då också om vad inspektionen kommer att handla om och hur man kan förbereda sig. Vi har dock rätt att komma oanmälda.

Inspektionen är mer än bara kontroll

Förutom att vi kontrollerar arbetsmiljön vid våra inspektioner är våra besök viktiga tillfällen för dialog mellan inspektören, arbetsgivaren och skyddsombudet. Inspektören visar på de arbetsmiljöbrister som finns i verksamheten, förklarar vilka riskerna är och vilka regler som gäller. Arbetsgivaren och skyddsombudet får möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas.

Inspektion - Steg för steg

Bild: Inspektion- steg för steg
Hur går en inspektion till?
Vi tar dig igenom en inspektion steg för steg.


Läs mer om inspektioner

Tillsynsstatistik 2008-2014

Verksamhetsstatistik 2003-2007
Här har vi sammanställt statistik över tillsynsinsatser 2008-2014.

Läs mer

Skyddsombud

Bild: Skyddsombud kan påverka.
I Sverige har skyddsombuden en unik position. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om skyddsombud

Se även:
Förberedelse inför inspektionen!

Informationsblad - Förberedelse inför inspektionen!
Så går en inspektion till. Vi anmäler oftast våra inspektioner i förväg genom telefonsamtal eller brev.
Vid inspektionen kan en eller flera inspektörer vara med. Deras arbete är att
kontrollera hur arbetsgivaren arbetar med arbetsmiljöfrågorna.


Se ADI 676

Läs mer

Startpaket SAM
- ett hjälpmedel för arbetsgivaren att komma igång, strukturera och organisera arbetsmiljöarbetet.


Guide, exempel och mallar