• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Temasida

Temasida: Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält finns kring alla utrustningar, apparater, maskiner, kablar och  ledningar som använder elektricitet.


Läs mer