• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Startintrobild: Temasida lyftanordningar och lyftredskap

Lyftanordningar och lyftredskap

Lyftanordningar och lyftredskap används varje dag

Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyft­redskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, person­lyft och upp­ställning av mobila maskiner.

Därför har Arbetsmiljöverket flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete. På den här temasidan vill vi förklara hur reglerna hänger ihop.

Med lyftanordning menas en anordning som är till för att lyfta eller sänka last, till exempel kranar, mobila arbetsplattformar och hissar såväl som patientlyftar och fordonslyftar. Lyftredskap kan vara linstroppar, lyftok och kättingsling.

maskindrivna anordningar_litenKedjor
 

Lyftanordningar behövs även för laster med liten vikt

På många arbetsplatser sker olika slag av lyft. Även för laster med låg vikt kan det vara bra att använda lyftanordningar för att undvika belastningsskador. Det finns riktlinjer vid vilka laster tekniska hjälp­medel bör användas, se temasidan om ergonomi.

Arbetet ska helt enkelt planeras, organiseras och genomföras så att farliga eller ohälsosamma situationer inte uppstår.

Lyftanordningar och lyftredskap ska kontrolleras regelbundet och vissa ska dessutom besiktas. Den som ska använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper.