• Teckenspråk
 • Lättläst
 • Om webbplatsen
 • Webbkarta Globen
Bild på den logotype som ska känneteckna statistikdatabasen

Sök statistik

Sök i statistikdatabasen. Den innehåller dagsfärsk statistik och jämförelser fem år bakåt i tiden och uppdateras varje dag. 

Du kan söka på:

 • arbetsolycka med sjukfrånvaro
 • arbetssjukdomar
 • antal eller procent
 • kommun eller län
 • branschgrupper
 • orsak
 • ålder på den skadade
 • kön
 • veckodag
 • månad
 • år
 • trolig frånvaro.

Resultatet visas i tabell efter diagramform (ranking, fördelning och trend).

Vissa uppgifter är inte sökbara via statistikdatabasen:

 • dödsolyckor (redovisas här)
 • yrke
 • arbetsolycka utan sjukfrånvaro
 • tillbud, incident
 • sjukskrivning.