• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 1999:03 - Byggnads- och anläggningsarbete

AFS

Se PDF

Beställ

I föreskriften har äldre regler om takarbete, vägarbete och byggnadsarbete infogats. Reglerna grundar sig på EU:s byggplatsdirektiv. Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. Innehåller bl.a. regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 1999:03 (i ursprunglig lydelse)
AFS 2000:24 (ändringsföreskrift)
AFS 2007:11 (ändringsföreskrift)
AFS 2008:16 (ändringsföreskrift)
AFS 2009:12 (ändringsföreskrift)
AFS 2014:26 (ändringsföreskrift)Best.nr: AFS 1999:03
Pris: 238 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer

AFS översatt till engelska

Also avalible in English
Den här föreskriften finns även som PDF på engelska.

AFS 1999:03 in English

Interaktiv utbildning - Bygg

Interaktiv utbildning - Bygg
Vi har tagit fram en interaktiv arbetsmiljöutbildning för dig som jobbar inom byggbranschen oavsett roll.

Klicka här

Temasida

Temasida: Byggen
Bygg och anläggningsarbete
Till byggverksamhet räknas byggande, ombyggnad och reparationer av hus och anläggningar, till exempel vägar med alla tillhörande arbeten. Branschen har cirka 230 000 sysselsatta i allt från mycket stora till små företag.


Läs mer

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här