• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

11 § 

Arbetsgivare ska föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Arbetstagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna. Samma rätt har fackliga organisationer som företräder arbetstagare på arbetsstället. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur sådana anteckningar enligt första stycket ska föras. (Paragrafen ändrad genom 2013:611)

 

Arbetstidens förläggning m.m.

Kontaktperson: Arbetsmiljöverket