• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Kontakta oss via E-post

Kontakt via e-post

På grund av stora mängder spam till personal vars e-postadresser legat på webbsidan samt till våra myndighetsbrevlådor har vi valt att presentera e-postadresserna enligt nedan:

E-post till myndigheten 

Vill du kontakta oss angående förhållandena på en speciell arbetsplats bör du vända dig till Arbetsmiljöverket i den region där du bor. Är dina frågor av allmän eller övergripande karaktär kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Skriv adresserna så här:

För kontakt med Publikationsservice angående beställning eller frågor om våra publikationer: 

För kontakt med webbredaktionen vid frågor, synpunkter etc. på webbplatsen:

För kontakt med presstjänsten


E-post till enskilda personer

För att kontakta personal på Arbetsmiljöverket via e-post, skriv 
adressen enligt följande modell: 

  • fornamn.efternamn@av.se alternativt: 
  • fornamn.efternamn-efternamn@av.se
  • fornamn-fornamn.efternamn@av.se
  • fornamn.initial.efternamn@av.se 

Glöm dock inte att ersätta å och ä med a, och ö med o. 

Studsar mejlet (d.v.s. om du får det tillbaka tillsammans med ett meddelande om att mottagaren inte finns), ring 010 -730 90 00. 

Tack!