• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Regelpaket - Grundpaket

Omslagsbild: GrundpaketBeställ

Arbetsmiljöreglerna i Grundpaketet kan behövas kompletteras med regler / föreskrifter som berör den lokala arbetsplatsen. En förutsättning är även att (det allmänna) grundpaketet finns tillgängligt.

På vår webbplats finns alla gällande regler (se menyn till vänster). Här på webbplatsen kan du även hitta Rapporter, Informationsbroschyrer samt Böcker som kan vara av intresse för arbetsmiljön.Innehåll Grundpaket

Böcker:

Föreskrifter:

Best.nr: NRPGRUND
Pris: 690 kr.
Moms och porto tillkommer