• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen
På många arbetsplatser i Sverige råder ett bedrägligt lugn...

Arbetsmiljöarbete, SAM

Se upp för de dolda farorna på arbetsplatsen

På många arbetsplatser i Sverige råder ett bedrägligt lugn. Under ytan lurar brister i arbetsmiljön som gör människor sjuka, stressade eller mindre effektiva. Lösningen på problemet är SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), som ger friskare personal och bättre lönsamhet. Här kan du läsa mer om hur SAM kan göra din arbetsplats bättre.  

Faror: 

En skev eller trasig kontorsstol i ett kalt rum

#1. Bristande ergonomi

En dålig skrivbordsstol, en liten rörelse som ständigt upprepas, fel höjd på skrivbordet… Det krävs inte mycket för att kroppen ska ta stryk om det pågår dag efter dag, och konsekvenserna kan bli stora. En sjukskriven medarbetare kostar lågt räknat 2740 per dag*.

*Beräknat enligt följande: 90 % av lönen (i vårt exempel 30 000 kr/mån) + semesterkostnad + sociala avgifter + omkostnader för lokaler, utrustning mm utslaget per arbetsdag (50 % i påslag).

Läs mer om hur du kan förebygga arbetsmiljöproblem vid datorarbete.

En man som sitter i dålig belysning med dålig arbetsposition

#2. Den fysiska arbetsmiljön.

Belysning, luftkvalitet och hög ljudnivå – tre viktiga faktorer för hur vi presterar på jobbet. Dålig belysning kan ge belastningsskador och en undersökning visar att dålig ventilation sänker prestationsförmågan med upp till 15 %. Det gör att en anställd som tjänar 30 000 kr per månad bara presterar för 25 500 kr*.

*Beräknat enligt följande: En anställd har en lön på 30 000 kr/mån. En prestationssänkning med 15 % innebär att han/hon bara jobbar för 25 500 kr så att företaget bara får ut 85 % av de satsade resurserna. Man får också ett inkomstbortfall på grund av den minskade produktiviteten. 

Läs mer om hur du kan förbättra den fysiska arbetsmiljön.

En trött kvinna som gäspar vid sin dator

#3. För långa arbetsdagar

Att känna att arbetstiden inte räcker till och under lång tid förlänga arbetsdagen kan tära på hälsan – även när arbetet är roligt. Det sliter, eftersom det minskar möjligheterna till återhämtning. En sjukskriven medarbetare kostar lågt räknat 2740 kr per dag*.

*Beräknat enligt följande: 90 % av lönen (i vårt exempel 30 000 kr/mån) + semesterkostnad + sociala avgifter + omkostnader för lokaler, utrustning mm utslaget per arbetsdag (50 % i påslag).

Läs mer om hur stor arbetsmängd kan påverka hälsan.

En man som bär på en oftantligt stor trave pärmar.

#4. För hög arbetsbelastning - utbrändhet 

Stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och dessa ökar. Att undvika att personalen går in i väggen är bland det viktigaste du som arbetsgivare kan göra. Inte minst av ekonomiska skäl. En utbränd medarbetare kostar lågt räknat 392 000 kr*.

*Beräknat enligt följande: Minskad effektivitet och produktionsbortfall någon månad innan sjukskrivning: 32 000 kr. Korttidssjukfrånvaro, 2 veckor utan vikarie med förlorad produktion: 60 000 kr. Förlorad produktion under ytterligare en månad: 100 000 kr. Kostnader för rekrytering och inskolning av ersättare: 200 000 kr.

Läs mer om hur du kan förebygga stress samt om vilka faktorer som ökar risken för utmattning och depression.

Ett par kollegor som står och bråkar vid en kopiator.

#5. Konflikter

Konflikter på jobbet är i sig ingen fara. Men olösta konflikter som ligger och pyr och som kanske gör att någon upplever sig som trakasserad eller mobbad leder ofta till samarbetssvårigheter, minskad effektivitet och produktivitet, hög sjukfrånvaro samt stor personalomsättning, vilket kostar stora pengar*. 

* Konflikter och mobbning utvecklas främst på arbetsplatser där arbetsmiljön är bristfällig. Enligt SCB upplever sig 250 000 människor vara mobbade på arbetet. Ett mindre allvarligt mobbningsfall, med skvaller som får den utsatte att känna olustkänslor beräknas kosta 100 000 kr per fall och år, medan ett allvarligt fall där den utsatte lider verklig skada och sjukskriver sig kan kosta 300 000 kr per år. 

Källa: Tidningen Arbetsmiljö nr 10, 1998. Arbetsplatserna kan spara miljarder på att förebygga mobbing. 

På dörren till chefens tomma kontorsrum sitter en lapp där det står "Finns på mobilen".

#6. Bristande ledarskap

Ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för välbefinnandet på arbetsplatsen. Ett bristfälligt ledarskap skapar otydlighet och förvirring om roller och ansvar. En chef behöver inte alltid vara på plats fysiskt, men han eller hon måste alltid vara närvarande i sitt ledarskap*. 

* Bristande ledarskap medför bland annat kostnader i form av bristande engagemang hos personalen: I ett företag med 30 anställda, en årslönekostnad på 485 000 kr per medarbetare och där 40 % av personalen uppger i medarbetarundersökningen att de inte är fullt engagerade i företagets mål, blir kostnaden för lågt engagemang 2,9 mkr per år.

Källa: VD-tidningen

Läs mer om chefsrollen och hur bra ledarskap är viktigt för friska företag.

SAM för nybörjare

Systematiskt arbetsmiljöarbete för nybörjare
Arbetsmiljöarbete är viktigt, men hur gör man? Startpaket SAM hjälper dig att komma igång.

Till startpaketet

Självskattningstest

Hur bra är det företag på systematiskt arbetsmiljöarbete - Självskattningstest
Vad gör ni bra? Vilka delar ni kan förbättra? Vårt självskattningstest ger dig svaret.

Gör självskattningstestet

Se även:
Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.  

Se AFS 2001:01