• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Temasida Unga: Bild på fyra glada ungdomar

Till dig som är ny på jobbet!

Nya uppgifter, nya människor, nya regler. När du börjar ett nytt jobb är det mycket att lära sig.

När man är ung och börjar arbeta eller praktisera så är det extra viktigt att känna till sina rättigheter ute på arbetsplatsen.

Här har vi samlat viktig information för dig som är ny ute i arbetslivet. Alla har till exempel rätt till rimliga arbetstider, en ordentlig introduktion och utbildning i hur alla möjliga maskiner fungerar på arbetsplatsen.

Varje år råkar 3000 unga ut för olyckor på sina jobb. Unga personer är också extra känsliga för till exempel tunga lyft eller farliga ämnen. Det är därför väldigt viktigt att du har koll på vad som gäller på just din arbetsplats.

Om du är minderårig, alltså under 18 år så finns särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga, AFS 2012:03. Vissa regler gäller olika beroende på hur gammal du är. Det kan vara till exempel hur länge du får jobba på kvällen eller vilka arbetsuppgifter du får ha.

Du har rätt till introduktion och handledning

När du börjar ett nytt jobb är det mycket som är nytt. Därför är det viktigt att du får en ordentlig introduktion där du får reda på dina arbetsuppgifter och vilka risker som finns. Är du under 18 ska du dessutom ha en handledare som du kan vända dig till.

Introduktion

I introduktionen ska du få veta

  • vilka dina arbetsuppgifter är och vad du inte får göra
  • hur verktyg och maskiner fungerar
  • vilka arbetsmiljöregler som gäller
  • vilka risker som finns och hur du kan skydda dig mot dem.  

Handledning

Av din handledare ska du få veta vilka dina arbetsuppgifter är och vilka risker som kan finnas på arbetsplatsen. Det är viktigt att du känner att du förstår och att du alltid kan fråga din handledare om du är osäker. Din handledare ska alltid finnas tillgänglig för frågor och stöd när du jobbar

Din chefs ansvar

Den som är chef på arbetsplatsen ska se till att arbetsmiljön är bra. Säg ifrån om du upptäcker något som kan skada dig eller någon annan, så att chefen kan göra något åt det. Du som är under 18 år ska också ha en handledare som du kan vända dig till med frågor.


För att du ska kunna jobba säkert ska chefen alltid tänka på dina förutsättningar. Du ska få arbetsuppgifter som du kan göra på ett säkert sätt. Du som är under 18 år ska till exempel inte lyfta för tungt eller vara i situationer som kan vara osäkra eller riskfyllda.

Våga fråga och säg ifrån

Du ska varken bli sjuk eller skadad av jobbet. Du ska inte heller få ont i ryggen eller bli stel av att göra samma rörelser flera timmar i sträck. Din chef ska se till att arbetsmiljön är bra – men kan inte veta allt som händer. Så fråga om riskerna och säg ifrån om du upptäcker något som kan skada dig eller någon annan!

Folder från Prevent

Klivet in i arbetslivet - Framsida
Klivet in i arbetslivet
Här hittar du information om introduktioner för nyanställda. Den riktar sig både till dig som är ny på jobbet och dig som har anställt ny personal.


Öppna PDF

Se även:
Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:03

Vägledning - Minderårigas arbetsmiljö

Den här vägledningen bygger på föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:03 som gäller från den 1 februari 2013. Här får du råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter.

  • Del 1 riktar sig till arbetslivet
  • Del 2 riktar sig till skolan

Vägledningen vänder sig i första hand till dig som är arbetsgivare eller huvudman för en skola. Längst bak i vägledningen finns föreskrifterna som en bilaga. Även arbetsmiljölagens kapitel 5 om minderåriga finns med eftersom föreskrifterna även bygger på de reglerna.Se H453

Se även:
Minderårigas arbetsmiljö

AFS

För de som inte fyllt 18 år är vissa arbetsuppgifter och arbetstider inte tillåtna. För den som fyllt 16 år finns vissa bestämmelser. Förteckning finns över särskilt riskfyllda arbetsuppgifter samt över helt förbjudna sådana. För arbetstiden finns begränsningar och regler för arbetstidens förläggning.

Rättelseblad till sidorna 16 och 22 hittar du här.

Föreskrifterna gäller från den 1 februari 2013.

Se även vägledning med råd och rekommendationer.Se AFS 2012:03

Se även:
Knäcket - Ficktidningen för dig som ska ut och jobba!

Knäcket - Facktidning för dig som ska ut och jobba! ADI 666
Knäcket är en praktisk ficktidning för ungdomar som arbetar. I den ges enkla tips och råd om hur man kan förutse risker och förebygga att olyckor sker på arbetsplatsen. Är du arbetsgivare kan du använda Knäcket som en del av din introduktion till anställda under 18 år.

Se ADI 666