• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen


     

 

Sakordsregistret F

Fall / skydd användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
ställningar, AFS 2013:04 
skydd mot skada genom fall, AFS 1981:14
Familjeomsorg omvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18
Farligt gods gasflaskor, AFS 2001:4
hamnarbete, AFS 2001:9
Farligt läkemedel cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
Farligt ämne arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Farobeteckning / kod / symbol kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
Fartyg dykeriarbete, AFS 2010:16
hamnarbete, AFS 2001:9
minderåriga, AFS 2012:03
Fasta skydd maskiner, AFS 2008:03
Ferrolegeringsverk smältning och gjutning av metall, AFS 1997:5
Fibrer medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Fjärrstyrning   berg- och gruvarbetet, AFS 2010:1
Flaska gasflaskor, AFS 2001:4
Flygpersonal civilflyg hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget, AFS 2005:20
Flytande kväve gaser, AFS 1997:7
Foderhantering arbete med försöksdjur, AFS 1990:11
Fordon arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
bekämpningsmedel, AFS 1998:6
berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
gaser, AFS 1997:7
gasflaskor, AFS 2001:4
hamnarbete, AFS 2001:9
minderåriga, AFS 2012:03
Fordonskran / lyft besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
Fordonstrafik byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Formflaska smältning och gjutning av metall, AFS 1997:5
Formsprutmaskin maskiner, AFS 1993:10
Fortlöpande tillsyn se även Kontroll, Underhåll
användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6 
gaser, AFS 1997:7
gasflaskor, AFS 2001:4
maskiner, AFS 2008:03
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Fosterskada medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
Fotlist byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
ställningar, AFS 2013:04
Fot / benskydd användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Fjärrstyrning   berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
Fotmanöverdon användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Friktionsbelägg arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Friskluftsapparat / slang användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Frisörarbete

AFS 1985:18

Fritidsdykning

dykningsarbete, AFS 2010:16

Fritidshem arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Frys / kylaggregat arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Frysrum kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
Frysrumsdräkt utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Frånkopplingsdon se Avstängningsutrustning
Frånluft arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Fukt arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3
Funktionskontroll / prov besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6
Fyllning gasflaskor, AFS 2001:4
tryckbärande anordningar, AFS 1999:4
Fysisk belastning / påfrestning arbete vid bildskärm, AFS 1998:5
belastningsergonomi, AFS 2012:2
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
Fångdammar byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Färdbroms se Broms
Förankring stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3
Förarhytt användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
användning av traktorer, AFS 2004:6
arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
värme i taxibilar, AFS 1983:18
Förarplats användning av traktorer, AFS 2004:6
maskiner, AFS 2008:03
Förarsits / stol användning av traktorer, AFS 2004:6
Förarskydd användning av traktorer, AFS 2004:6
Förband tryckbärande anordningar, AFS 1999:4
Förbandsmaterial / utrustning första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7
hamnarbete, AFS 2001:9
Förbindelseled byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Förbjudet arbete gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5
minderåriga, AFS 2012:03
Förbjudet ämne hygieniska gränsvärden, AFS 2005:17
Förbud förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar, AFS 2012:05
Förbudsskyltar skyltar och signaler, AFS 2008:13
Företagshälsovård systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Förhandsanmälan byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Förladdningstryck användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Förpackning bekämpningsmedel, AFS 1998:6
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Förreglade skydd / förregling användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4
användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
maskiner, AFS 2008:03
Förskola / fritidshem arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Första besiktning besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2006:7
Första förband

användning av traktorer, AFS 2004:6
användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1

Första hjälpen första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7
gaser, AFS 1997:7
Försäkran om överensstämmelse tryckbärande anordningar, AFS 1999:4
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Försöksdjur arbete med försöksdjur, AFS 1990:11
Förteckning se även Register
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
Förtöjning hamnarbete, AFS 2001:9
Förvaring allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården, AFS 1989:7
anteckningar om jourtid, övertid och mertid, AFS 1982:17
användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
bekämpningsmedel, AFS 1998:6
gaser, AFS 1997:7
gasflaskor, AFS 2001:4
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1