Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr

Tillsyn

20 § 

Arbetsmiljöverket ska ha tillsyn över att lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs. 

21 § 

Arbetsmiljöverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. 

För att utöva tillsynen har Arbetsmiljöverket rätt att komma in på arbetsställena. Polisen ska därvid lämna den handräckning som behövs. (Paragrafen ändrad genom 2000:766)

22 § 

Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen ska följas. 

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett sådant föreläggande eller förbud får riktas även mot staten som arbetsgivare. (Paragrafen ändrad genom 2013:611)

Straffbestämmelser m.m.Kontaktperson: Arbetsmiljöverket 
Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.
© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]