Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr


     

 

Sakordsregistret - H

Halka / halkriskarbete i motorbranschen, AFS 1998:8
byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
skydd mot skada genom fall, AFS 1981:14
Halonanläggningarbete på fartyg, AFS 1986:26
Hamnarbetehamnarbete, AFS 2001:9
Hand- armvibrationvibrationer, AFS 2005:15
Handcirkelsåganvändning av arbetsutrustning, AFS 2006:4
maskiner, AFS 2008:03
Handel arbete vid bildskärm, AFS 1998:5
arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
belastningsergonomi, AFS 2012:2
buller, AFS 2005:16
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2
Handhållen maskinse Maskin
Handikappanpassningarbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1
Handledarese Skyddsräcke
Handlingsplan / programförebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Handsignaleringskyltar och signaler, AFS 2008:13
Handskarse även Skyddshandskar
användning av personlig akyddsutrustning, AFS 2001:3
arbete med försöksdjur, AFS 1990:11 
frisörarbete, AFS 1985:18
rök- och kemdykning, AFS 2007:7
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Handsprutningbekämpningsmedel, AFS 1998:6
Hantering / skyddsinformation

se även Instruktion
asbest, AFS 2006:1
cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19
hygieniska gränsvärden, AFS 2005:17
härdplaster, AFS 2005:18
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4 
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
sprängarbete, AFS 2007:1

syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1

Havandeskapse Gravid
Helkroppsvibrationvibrationer, AFS 2005:15
Helskyddsdräktanvändning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3

rök- och kemdykning, AFS 2007:7
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Hemtjänstomvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18
Hetarbetstillståndarbete på fartyg, AFS 1986:26
smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9
Hett arbetearbete i motorbranschen, AFS 1998:8
arbete i stark värme, AFS 1997:2
arbete på fartyg, AFS 1986:26
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Hissanvändning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
ställningar, AFS 2013:04
Hissmanhamnarbete, AFS 2001:9
HIV-testning

mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, AFS 2005:1
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1

Hjul / arbetearbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Hjälmse även Skyddshjälm
användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Hjälmdykningdykningsarbete, AFS 2010:16
Hot och våldensamarbete, AFS 1982:3
hot och våld i arbetsmiljön, AFS 1993:2
omvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18
Hudcancer artificiell optisk strålning, AFS 2009:7
Hudskada / kontaktartificiell optisk strålning, AFS 2009:7
frisörarbete, AFS 1985:18
första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Hudupptaghygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
Huvudskyddse Skyddshjälm
Hybridblandningarbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3
Hydraulisk pressanvändning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Hydraulsystem / driftanvändning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Hydrofor för förbruknings-vattense Tryckkärl
Hygienallmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården, AFS 1989:7
arbete med försöksdjur, AFS 1990:11
asbest, AFS 2006:1
avloppsanläggningar, AFS 1984:15
bekämpningsmedel, AFS 1998:6
cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
frisörarbete, AFS 1985:18
härdplaster, AFS 2005:18
innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2000:5
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
omvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18
Hygieniskt gränsvärdehygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
Hyttse även Förarhytt
användning av traktorer, AFS 2004:6
arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Håltagningbyggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Hålldonse även Dödmansgrepp
användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
maskiner, AFS 2008:03
Hållfasthetanvändning av arbetsutrustning, AFS 2006:4
enkla tryckkärl, AFS 1993:41
ställningar, AFS 2013:04 
tryckbärande anordningar, AFS 1999:4
Hälsokontroll / undersökningasbest, AFS 2006:1
hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget, AFS 2005:20
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
Hälsoriskanestesigaser, AFS 2001:7
artificiell optisk strålning, AFS 2009:7
asbest, AFS 2006:1
bekämpningsmedel, AFS 1998:6
cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
härdplaster, AFS 2005:18
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Hälso / sjukvårdcytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
Härdplasthärdplaster AFS 2005:18
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
Hästarbete med djur, AFS 2008:17
Högfrekventhögfrekventa elektromagnetiskt fält, AFS 1987:2
Höghastighetspistolbultpistol, AFS 1984:2
Högtryckssprutningarbete i motorbranschen, AFS 1998:8
arbeten med högtrycksstråle, AFS 1994:54
Höjdstegar och arbetsbockar, AFS 2004:3
Höjdarbetemast- och stolparbete, AFS 2000:6
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
Hörsel / undersökningbuller, AFS 2005:16
Hörselskyddanvändning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7


     

 

Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.
© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]