• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
2008-04-02

Anmäl inte skyddsombud till Arbetsmiljöverket

Från och med den 8 april 2008 ska man inte längre lämna uppgifter om skyddsombud och skyddskommitté till Arbetsmiljöverket. Det är konsekvensen av beslutade ändringar i 10 § i arbetsmiljöförordningen.

Däremot ska man även i fortsättningen meddela arbetsgivaren skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller. Det ska göras skriftligen och så snart som möjligt av den organisation eller de arbetstagare som har valt skyddsombudet. Om ett skyddsombud ersätts ska man också ange vilken person det nya skyddsombudet ersätter.

Länk till arbetsmiljöförordningen http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1977:1166