• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Startsidebild: Kunskapsöversikt

Kunskapssammanställningar

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden. Därför kommer vi att under de kommande åren att publicera ett flertal kunskapssammanställningar. Under varje rubrik hittar du en presentation av de kommande rapporterna. Efterhand som kunskapssammanställningarna publiceras kommer den fullständiga rapporten att kunna läsas i pdf-format.

Se rapporterna här

Se samtliga seminarier här

Arbetsmiljöverkets seminarier

Här kan du se aktuella seminarier.

Se kalendarium

Kontakt

Om du har några frågor om texterna, eller de kommande rapporterna kan du höra av dig till: 
Ulrika Thomsson Myrvang


Färdiga rapporter - Kunskapsöversikt

Rapport - kunskapsöversikt