Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr

Riskbedömning

1. Undersök arbetsförhållandena

Börja med att undersöka vilka risker som kan uppstå i arbetsmiljön. Då blir det lättare att genomföra de åtgärder som behövs och ni förebygger att arbetstagarna skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Några exempel är:

 • Arbetsorganisation
 • Arbetsmängd
 • Arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Buller och belysning
 • Farliga ämnen
 • Maskiner

Risker upptäcks inte alltid på en gång. Ni behöver därför regelbundet undersöka arbetsförhållandena och identifiera riskkällor som finns i verksamheten. Några undersökningsmetoder som kan vara till hjälp är:

 • Skyddsronder
 • Personalmöten där planerade arbetsmiljöfrågor tas upp 
 • Medarbetarsamtal
 • Intervjuer med arbetstagare och skyddsombud 
 • Skriftliga enkäter 
 • Mätningar av olika faktorer som påverkar arbetsmiljön

Använd flera olika undersökningsmetoder för att identifiera riskkällorna.

När personalen ska arbeta på annat håll kan arbetsgivaren på förhand behöva ta reda på hur arbetsmiljön är där, till exempel genom att besöka arbetsplatsen eller intervjua representanter för företaget.

Före undersökningen

Fundera på vad som ska undersökas, vilka som behöver medverka och hur ni ska gåtillväga. Finns det erfarenheter från tidigare undersökningar som ni kan ha nytta av? Ta också hjälp av verksamhetens statistik över sjukdom, arbetsolyckor och tillbud.

Bedöm riskerna

Bedöm vilka riskkällor som kan leda till risk för ohälsa eller olycksfall. Gör en sammanställning över riskerna och bedöm om dem är allvarliga eller inte.       
pilon Exempel på blankett för riskbedömning (PDF-dokument)

Åtgärda risker som kommit fram

Åtgärda de risker som kommit fram och ta alltid först hand om de allvarligaste. Alla risker kan kanske inte undvikas helt. De måste då hanteras på annat sätt, till exempel genom att arbetstagarna får särskilda instruktioner, stöd och handledning eller använder personlig skyddsutrustning.

Ni behöver bestämma vem som ska se till att riskerna blir åtgärdade och vem som ska kontrollera de åtgärder som genomförts. I ett litet företag tar chefen ofta själv hand om arbetsmiljöfrågorna. Det kan också vara någon annan i företaget som får i uppgift att åtgärda och följa upp genomförda åtgärder.

Gör en handlingsplan för det som inte genomförs genast

De risker som inte genast åtgärdas, ska skrivas in i en handlingsplan. Planen ska innehålla uppgifter om:

 • Åtgärden 
 • När den ska vara genomförd
 • Vem som ska se till att den genomförs  

Kontrollera genomförda åtgärder

När åtgärder genomförts kontrollerar ni så snart som möjligt att det blev som ni tänkt. 
Ibland behöver åtgärderna kompletteras med ytterligare insatser.

Gör en arbetsmiljöpolicy

Efter de första insatserna i arbetsmiljöarbetet behöver ni tillsammans diskutera hur ni vill ha arbetsförhållandena på lite längre sikt. Utgår då från resultatet av de undersökningar som gjorts.

I en arbetsmiljöpolicy beskriver ni hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara. För att arbetsmiljöpolicyn ska vara till ledning i arbetsmiljöarbetet behöver den vara tydlig och konkret. I ett litet företag kan handlingsplanen fungera som arbetsmiljöpolicy.Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.

Webbutbildning - Riskbedömning

Bild: Interaktiv utbildning - Riskbedömning

Interaktiva utbildning om riskbedömning. Lär dig hur man på bästa sätt upptäcker olyckan innan olyckan upptäcker dig.

Klicka härFrågor & svar

Webbredaktionen rekommenderar: Frågor & svar
Se även frågor och svar om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Klicka här

Kunskapssammanställningar

Kunskapsöversikter
Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden.

Se kunskapssammanställningarna

© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]