• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Kan man anmäla arbetsgivaren för vållande av arbetsskada?

Den som anser att en arbetsgivare har vållat en arbetsskada kan få detta prövat antingen i ett brottmål eller i ett skadeståndsärende.
 
Om man anser att arbetsgivaren har gjort sig skyldig till exempelvis vållande till annans död, eller vållande till kroppsskada bör man polisanmäla detta. Polisen utreder frågan vidare och om det är befogat skickar ärendet vidare till åklagare. Åklagaren bedömer om ärendet ska gå till domstol. 

Om man anser sig ha rätt till skadestånd från arbetsgivaren kan man starta en civilprocess mot arbetsgivaren inför domstol. Det kan vara bra att anlita en advokat eller något annat sakkunnigt ombud. Domstolen bedömer bland annat om arbetsgivaren har varit vållande till skadan.

De flesta arbetsgivare är dock anslutna till någon form av arbetsmarknadsförsäkring. En sådan försäkring innebär för det mesta att en arbetstagare inte kan vända sig till domstol. I stället kan man kontakta det försäkringsbolag som sköter försäkringen. Man kan också få ersättningsfrågan bedömd av Försäkringskassan inom ramen för den allmänna arbetsskadeförsäkringen.

Arbetsskadan behöver inte vara godkänd av Försäkringskassan för att det ska vara möjligt att vända sig till polis eller domstol. Det gör heller ingen skillnad om det gäller kommunal, statlig eller privat verksamhet.

Anmälan av olycka/tillbud

Allvarliga olyckor och tillbud ska, så snabbt som möjligt, anmälas till Arbetsmiljöverket.

Se anmälan här