Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

- tekniska 
- fysiska 
- arbetsorganisatoriska  
- sociala   
- arbetets innehåll 

Våra föreskrifter

Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. Läs mer om föreskrifter

Regering och riksdag

Det är riksdagen som beslutar om Sveriges lagar. Regeringen kan däremot besluta om kompletterande regler, till exempel arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Arbetsmiljölagen (1977:1160) och dess förordning förnyas hela tiden. 

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns att läsa på Riksdagens webbplats.

 

Den 1 juli 2014 ändrades
4 kap. 1–7, 9 och 10 §§
5 kap. 2–5 §§
7 kap. 7 §
8 kap. 1, 2,4–8 och 10 §§
8 kap. 9 § upphör att gälla.
Tre nya paragrafer införs, 3 kap. 3 a § samt 8 kap. 5 a och 6 a §§.

Läs mer på riksdagens webbplats.

Den senaste ändringen är markerad med gul bakgrund. 

Arbetsmiljölagens innehållKontaktperson: Arbetsmiljöverket 
Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.

Beställ Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen och förordningen med kommentarer i lydelse 1 juli 2014 Beställ eller ladda ner här

Arbetsmiljölagen OH-serie

Arbetsmiljölagen som bildpresentation. I den lyfter vi fram det viktigaste i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]