• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Grävskopa, Temasida Maskin

Maskiner orsakar många arbetsskador

Många arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Arbetsskadorna kan ofta förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation.'

Dessa sidor riktar sig till tillverkare, distributörer, importörer, arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och köpare. De tar upp vilka risker som finns och hur man kan förhindra att olyckor sker. De behandlar också vad användare av maskiner behöver ta hänsyn till.

Vad är en maskin?

En maskin är en sammansatt enhet som har minst en rörlig del och som drivs av en eller flera energikällor.

En maskin kan:

  • ha en motor med egen energikälla till exempel energi från ett batteri
  • vara ansluten till en eller flera yttre energikällor som el eller tryckluft
  • använda mekanisk energi som kommer från annan utrustning
  • också drivas av naturliga energikällor som vind- eller vattenkraft.

Vad är inte en maskin?

En maskin är inte en sammansatt enhet som drivs med direkt kraft från en människa eller ett djur och som slutar fungera så fort kraften upphör, till exempel handdrivna gräsklippare, handdrivna borrar eller handdragna kärror.

Om maskinen har brister

Om det visar sig att en ny maskin som säljs på den svenska marknaden har brister i sin konstruktion som kan leda till olyckor eller ohälsa vid användning kan Arbetsmiljöverket:

  • besluta om försäljningsförbud
  • besluta att leverantören måste återkalla produkten från marknaden
  • lämna varningsinformation.

Om maskinen sålts till konsumenter finns det krav i produktsäkerhetslagen på att distributören på eget initiativ återkallar produkten och informerar kunderna om bristerna.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3, gäller sedan december 2009. Föreskrifterna med ändringsföreskriften AFS 2009:5 ersätter de tidigare maskinföreskrifterna AFS 1993:10 (1994:48).

AFS 2008:3 grundar sig på EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. EU-kommissionen har gett ut en guide till maskindirektivet som också finns på svenska.

Se även:
Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009)

AFS

Maskiner som släpps ut på marknaden ska vara CE-märkta. Föreskrifterna om maskiner riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer och grundas på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG). Gemensamma regler gäller inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein.
Föreskrifterna gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband, avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar samt delvis fullbordade maskiner. Reglerna gäller för produkter som används yrkesmässigt såväl som privat.Se AFS 2008:03

EG-guide till maskindirektivet

Bild: EG-Guide

I guiden om maskinregler kan du läsa mer om maskindirektivet.Läs mer