• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, eller dennes uppdragstagare, ska lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket om nedanstående förutsättningar kring arbetet uppfylls.

Kravet att lämna in en förhandsanmälan gäller byggarbetsplatser
- där arbetet beräknas pågå under mer än 30 arbetsdagar och där fler än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller
- när det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500.

Förhandsanmälan ska lämnas in innan arbetet påbörjas. För mer information om uppdragstagare se arbetsmiljölagen 3 kap 7c §.

Till blanketten