• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
2011-02-18

Skolans huvudmän uppmanas se över lokalers elsäkerhet

Varje år inträffar olyckor och tillbud då elever och personal i skolan kommer i kontakt med strömförande utrustning, skadade elledningar eller elinstallationer. Nu uppmärksammar Arbetsmiljöverket samtliga offentliga och privata skolhuvudmän i landet på det ansvar de har för elsäkerheten ute på skolorna.

Några exempel på vad som hänt:

  • Elev brännskadas när han under en lektion ska ansluta ett strykjärn till eluttaget; sladden visar sig vara defekt.
  • 7-åring får en stark stöt av strömförande kontakt. 
  • I teknikundervisningen faller en elev bakåt av en elektrisk stöt i samband med elmonteringsarbete;  om eleven kommit i kontakt med elementet intill, hade skadorna   blivit livshotande. 
  • Kökspersonal vid ett flertal skolor får ström genom kroppen, när de torkar av bänkar, diskmaskiner och kylar.

- Vi kan inte acceptera att elever och personal utsätts för risken att skadas på grund av bristfällig elsäkerhet, säger Gunnel Crona, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket.

Det är vid undervisning i praktiska ämnen, som det är särskilt viktigt att elutrustningen är säker. Därför ombeds skolledningarna kontrollera att elsäkra anordningar finns installerade i lokaler för slöjd, teknik, hemkunskap, kemi och fysik. Säkerhetskraven omfattar även skolbespisningar och gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Saknas elsäkra anordningar i dessa lokaler ska en handlingsplan tas fram, som talar om när bristerna har rättats till. Arbetsmiljöverket kan komma att följa upp med inspektioner, stickprovsvis.

Tillsynsmeddelandet har skickats till drygt 2 200 skolhuvudmän och omfattar elsäkerheten i totalt 4 800 grundskolor plus gymnasier med yrkesutbildningar (av totalt drygt 1 400), som drivs i kommunal, landstingskommunal eller statlig regi eller har privata, alternativt ekonomiska föreningar, som huvudmän.

Gällande bestämmelser, se arbetsmiljölagen, 2 kap. 1 och 4§§.

Information finns på våra temasidor för arbetsmiljö i skolan.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:
Berndt Jonsson, distriktschef, 0611-885 09
Leif Söderqvist, arbetsmiljöinspektör, tel  0611-885 14, 070-210-88 86 
Stefan Hult, arbetsmiljöinspektör, tel  040-36 62 24