• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 1993:02 - Våld och hot i arbetsmiljön

AFS

Se PDF

Beställ

Föreskriften gäller allt arbete där det kan finnas risk för våld och hot. Riskerna ska utredas av arbetsgivaren. Reglerna tar upp särskilda säkerhetsrutiner, utbildning och information, stöd och handledning, utformning av arbetsplatser, larm, ensamarbete och värdetransporter. I föreskriften finns exempel på kartläggning och säkerhetsrutiner, förslag på åtgärder vid värdetransporter och rapporteringssystem etc.

Best.nr: AFS 1993:02
Pris: 60 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer

AFS översatt till engelska

Also avalible in English
Den här föreskriften finns även som PDF på engelska.

AFS 1993:02 in English

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här

Temasida

Temasida: Våld och hot
Hot och våld  
Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem. Under 2006 - 2008 anmäldes 2 360 arbetsolyckor som ledde till frånvaro orsakade av hot och våld i arbetet. Se vår sida med mycket och nyttig information om ämnet.


Läs mer