• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Basinställningar på skärmen

Innan du justerar skärmen, behöver du kalibreringsverktyget. Det finns kommersiellt tillgängliga testprogram men också gratisverktyg, ofta tillhandahållna på nätet av skärmtillverkarna. När du arbetar på administrerat nätverk, så kontakta systemadministratören innan du installerar mjukvaran eller be systemadministratören kalibrera din dator. Innan du kontaktar administratören kan det vara värdefullt att ha kontrollerat skärmen med testbilder på den här hemsidan.

Kalibreringsverktyg hittar du här:
Little CMS
Monitor Calibration Wizard

Testbilden i det här kalibreringsverktyget är bas för bilderna i det här avsnittet.

I fall du inte är nöjd med detta vektyg, kan du söka efter andra på Internet med nyckelorden +screen +"calibration tool" +adjustment

För att starta kalibreringen ställer du tillbaka skärmen till grundinställningarna genom att trycka på AUTO knappen på skärmen. Där hittar du också en menyknapp som kopplar upp dig till menyer där du kan göra justeringar av skärmen.

Du navigerar genom dessa menyer med hjälp av knapparna på skärmen. Om du får problem i samband med detta slår du upp hur man går till väga i skärmens manual.

Justera färgkonvergensen

Justera färgkonvergensen med hjälp av skärmens meny genom att matcha horisontella och vertikala linjer så bra som möjligt med varandra. Ofta kan färgintensiteten bli bättre men inte perfekt. Håll det i minnet när du kalibrerar.

convergence

Ta bort Moiré effekter

Växla till Moiré testbilden i skärmkalibreringsverktyget.

Du ska nu se ett mönster med svarta och vita linjer över hela skärmen.

moiresmall

Om skärpan är dålig i vissa områden kommer linjerna att bli böjda. Justera det med Moiré verktyget i CRT-skärmsverktyget eller använd imagelock på TFT skärmar med analog styrning vilket du kan välja från skärmmenyn.

Justera bilden tills du får en bild där linjerna är raka och kontrasten är bra över hela skärmen.

Om du har en TFT skärm med digital styrning, och testbilden inte är skarp eller har dålig kontrast och raka linjer har skärmen ställts in med fel upplösning.

Färg

Välj testbilden för färg.
bluegreenred

Här kan du testa om skärmen visar jämna färgtoner över hela skärmen.

Genom att justera färgtemperatur i menyn kan du förändra balansen i ljusstyrka mellan de tre färgerna.

Hög färgtemperatur innebär en vit nyans som går lite mot blått, vid låga färgtemperaturer dras den vita färgen mot rött.

Nästan alla skärmar kan spara en användardefinierad färgprofil. Denna möjlighet ska du bara använda om det finns en stark obalans i färgbalansen. För att göra färgjusteringar av hög kvalité krävs avancerade verktyg, till exempel Colour Eye from GretagMacBeth.

Justera geometrin

Välj GEOMETRI

geometri

Tryck på menyknappen och justera de geometriska cirklarna så att de blir helt runda. Kontrollera att rektanglarna är helt raka och att linjerna är helt vertikala respektive horisontella. Justera även storleken på den aktiva bildytan så att du använder hela skärmytan.

Ljusstyrka och kontrast

readSlå på inställningsbilden för läsbarhet.

Ställ ljusstyrkan så låg som möjligt och kontrast så högt som möjligt. Börja med att optimera ljusstyrkan och därefter kontrasten till en nivå som känns bra.
Om du har en arbetsplats med mycket dagsljus behöver du kanske ställa ljusstyrkan flera gånger om dagen. Detta är anledningen till att ljusstyrkan ofta kan ställas in direkt på skärmen.

 

 

Skärpa

Kontrollera kantskärpan på skärmen med test bilderna. När du har gjort alla justeringar bör du ha en skarp bild.

skärpa1

skärpa2

Om du inte får en skarp bild efter kalibreringen, kan du börja om och försöka igen.

T e x t: Gunter Schmidt & Per Nylén